Правила за ползване на комплекса

1. На територията на спортния комплекс не се допускат лица употребили алкохол и намиращи се под влияние на други упойващи вещества.

2. Внасянето на храни и напитки е ЗАБРАНЕНО!

3. Пазете чистота! Изхвърляйте отпадъците на определените за това места!

4. Не се допускат домашни любимци.

5. Преди позването на басейна, задължително използвайте душа!

6. Персоналът на басейна не е отговорен за наранявания и инциденти, причинени по вина на посетителя.

7. ЗАБРАНЯВА СЕ СКАЧАНЕТО В БАСЕЙНА!

8. Родителите носят пълна отговорност за безопасността на децата си.

9. Всеки сам носи отговорност за личния си багаж!

10. Охраната на спортния комплекс си запазва правото да откаже достъп на всяко лице, което по наша преценка представлява опасност за останалите посетители.

11. Лицата, които не спазват горните правила ще бъдат отстранени.